Course information

Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Prof.dr.ir. T.J.C. van Terwisga    T.J.C.vanTerwisga@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
2/0/0/0
Onderwijsperiode
1
Start onderwijs
1
Tentamenperiode
1
2
Cursustaal
Nederlands
Vakinhoud
Fenomenologische beschrijving van de stroming om een schip classificatie van weerstandscomponenten en parametrische methoden voor de berekening van de scheepsweerstand. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de scheepsweerstand experimenteel bepaald kan worden.

Voor scheepsschroeven wordt aangegeven hoe de complete geometrie beschreven kan worden, hoe de stuwkracht en koppel uit een parametrische beschrijving kan worden berekend m.b.v. een systematische schroevenserie en via een ideaal stromings model (actuator schijf). Een introductie in cavitatie (vorming van waterdamp gebieden) is onderdeel van de cursus.
Leerdoelen
R&P - L1 de ontwikkeling van de grenslaag van een schip beschrijven
R&P - L2 wrjvings-, vorm- en golfweerstand beschrijven
R&P - L3 de weerstand van een schip berekenen
R&P - L4 vloeistof mechanische eogenschappen (druk, snelheid, massa en volume debiet, momentum, energie stroom etc.) reproduceren
R&P - L5 vloeistof mechanische eigenschappen (continuiteitsvergelijking, momentumvergelijkingen en Bernouilli vergelijkingen voor diverse typen van stromingen) gebruiken
R&P - L6 de wetten van behoud van massa, momentum and energie bij de flow actuator disk theory toepassen en de basis aannamen (drukverdeling, constante snelheid, oppervlakte enz.) verifieren
R&P - L7 vergelijkingen van Bernouilli op eenvoudige stationaire stromingen toepassen
R&P - L8 momentum and continuiteitsvergelijkingen gebruiken
R&P - L9 de invloed van interferetie op golfweerstand begrijpen
R&P - L10 de actuator disc theorie gebruiken
R&P - L11 de geometrie van de schroef beschrijven
R&P - L12 de ontwerpparameters van een schroef ontwerp berekenen
R&P - L13 het cavitatiemechanisme beschrijven
R&P - L14 de romp-propeller interactie beschrijven
Onderwijsvorm
College
Literatuur en studiemateriaal
Diktaat "Resistance and Propulsion of Ships" (mt518) door G. Kuiper en SNAME publication Principles of Naval Architecture - Vol "Ship Resistance and Flow" door Lars Larsson en Hoyte Raven (prijs 45 $ voor studenten)
Wijze van toetsen
Schriftelijk tentamen (mt527 D1) en practicum (mt527 D2)
Afdeling
3mE Department Maritime & Transport Technology
Back to top