In dit vak leert de student programmeren in een procedurele programmeertaal en wel in C. Aan de orde komen onder meer: fundamentele programmeerconstructies (datatypen, toekennings-, keuze-, en herhalingsopdrachten), procedurele abstractie (methoden en parameters) en data-abstractie (arrays, structures). Verder wordt behandeld: het gebruik van dynamische datastructuren zoals lijsten en binaire bomen, het lezen en schrijven van files en het gebruik van een compiler. Ter illustratie zullen een aantal algoritmen worden behandeld zoals priemgetallen generatie, grootste gemene deler en sorteren.

Structuur

Er zijn vier collegevideos. De colleges zijn bedoeld ter introductie van de student tot programmeren, en dan met name programmeren in de taal C. De volgende onderwerpen worden per college behandeld:

  1. Inleiding tot programmeren in C: Wat is programmeren?, Waarom C?, Een simpel programma compileren en draaien (“Hello World!”), Integrated Development Environment: Code::Blocks, Kort overzicht van C, lexical elements/syntax, operators en standard libraries.
  2. Fundamentele datatypen, declaraties, expressies, assignments, programmabesturing, Nassi-Shneidermann diagrammen, functies, scope regels en recursie.
  3. Arrays, pointers, strings, bitwise operators, type definities en de C preprocessor
  4. Samengestelde datatypen (structures en unions), datastructuren (lists, trees en graphs), input/output en het operating system

Na het volgen van dit vak moet de student- het basis idee van programmeren, compileren en executeren op een computer begrijpen- de syntax van de taal begrijpen- de primitieve en samengestelde data types begrijpen- beslissingen kunnen nemen met if en case statements- lussen kunnen implementeren m.b.v. for, while en do statements- kunnen werken met arrays and structures- functies begrijpen- om kunnen gaan met recursie- kunnen werken met pointers- dynamische datastructuren zoals gelinkte lijsten en binaire bomen kunnen gebruiken- files kunnen lezen en schrijven- een simpel algoritme kunnen ontwerpen en implementeren.

Creative Commons License
Programmeren in C by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/programmeren-in-c/.
Back to top