In dit college worden behandeld: Samengestelde datatypen (structures en unions), datastructuren (lists, trees en graphs), input/output en het operating system.

Lezen : hoofdstuk 9 en 10 (NIET: 9.8 t/m 9.10, 10.6), 11, 11.6 t/m 11.9, 11.11-11.12, 11.14-11.19)  (A Book on C, Al Kelly).

Back to top