Het vak “programmeren in C” kent een practicum, bestaande uit programmeeropdrachten.¬† Om het vak “programmeren in C” te kunnen afronden, dient men naast het tentamen ook dit practicum succesvol af te sluiten. Om het practicum succesvol af te ronden dienen voor 10 opdrachten uit de practicumhandleiding de resultaten te worden ingeleverd en goedgekeurd te worden.Deze opdrachten kunnen tevens ook als extra oefening gebruikt worden.

Back to top