De volgende onderwerpen worden behandeld: Arrays, pointers, strings, bitwise operators, type definities en de C preprocessor.

Lezen: hoofdstuk 6 t/m 8 (A Book on C, Al Kelly).

Back to top