In het tweede college worden de volgende onderwerpen behandeld: Fundamentele datatypen, declaraties, expressies, assignments, programmabesturing, Nassi-Shneidermann diagrammen, functies, scope regels en recursie.

Lezen: hoofdstuk 3 t/m 5 (A Book on C, Al Kelly)

Back to top