In het eerste college word een overzicht gegeven van het vak. De volgende concepten worden behandeld: Wat is programmeren?, Waarom C?, Een simpel programma compileren en draaien (“Hello World!”), Integrated Development Environment: Code::Blocks, Kort overzicht van C, lexical elements/syntax, operators en standard libraries.

Lezen: hoofdstuk 0, 1(t/m 1.6) en 2  (A Book on C, Al Kelly).

Back to top