Course information

Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr.ir. A.J. van Genderen    A.J.vanGenderen@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/4/0/0
Onderwijsperiode
2
Start onderwijs
2
Tentamenperiode
2
3
Cursustaal
Nederlands
Is vereist voor
EE1810 Project Smart Robot Challenge, EE2421 Object oriented programmeren (2e jaar)
Voorkennis
VWO N&T
Vakinhoud
In dit vak leert de student programmeren in een procedurele programmeertaal en wel in C. Aan de orde komen onder meer: fundamentele programmeerconstructies (datatypen, toekennings-, keuze-, en herhalingsopdrachten), procedurele abstractie (methoden en parameters) en data-abstractie (arrays, structures). Verder wordt behandeld: het gebruik van dynamische datastructuren zoals lijsten en binaire bomen, het lezen en schrijven van files en het gebruik van een compiler. Ter illustratie zullen een aantal algoritmen worden behandeld zoals priemgetallen generatie, grootste gemene deler en sorteren.
Leerdoelen
- Het basis idee van programmeren, compileren en executeren op een computer begrijpen.
- De syntax van de taal begrijpen.
- De primitieve en samengestelde data types begrijpen.
- Beslissingen kunnen nemen met if en case statements.
- Lussen kunnen implementeren m.b.v. for, while en do statements.
- Kunnen werken met arrays and structures.
- Functies begrijpen.
- Om kunnen gaan met recursie.
- Kunnen werken met pointers.
- Dynamische datastructuren zoals gelinkte lijsten en binaire bomen kunnen gebruiken.
- Files kunnen lezen en schrijven.
- Een simpel algoritme kunnen ontwerpen en implementeren.

Onderwijsvorm
In week 2.1, 2.2, 2.4 en 2.5, 2 uur hoorcollege en 2 uur practicum. De overige weken 4 uur practicum. Naast deze ingeroosterde contact uren wordt de student verondersteld ook in zijn/haar eigen tijd aan het practicum te werken.
Computergebruik
Code::Blocks met MinGW (Windows) of Code::Blocks met gcc (Linux, MacOS)
Literatuur en studiemateriaal
- A Book on C, fourth edition, Al Kelley, Ira Pohl , Pearson Education, ISBN 0-201-18399-4
- Practicumhandleiding
- Collegeslides
Wijze van toetsen
Dit vak heeft een tentamen en voortgangstoetsen, waarbij het tentamen verplicht is en de resultaten van de voortgangstoetsen het tentamencijfer enigszins kunnen verhogen. Het aldus verkregen tentamencijfer is het eindcijfer voor het vak, maar met de toevoeging dat het eindcijfer pas geldig is indien het praktische deel van het vak is afgerond.
Toegestane middelen bij tentamen
Zie bij "Literatuur en studiemateriaal".
Back to top