4. Matrices, inversie en stellingen

Course subject(s) Opdrachten

De on-line opgaves zijn in dit onderdeel gericht op het rekenen met matrices en de inverse van een matrix. De opgaves werken niet goed in Internet Explorer, gebruikt u alstublieft een andere browser.

De inleveropgave kunt u hieronder vinden. De korte video daaronder bevat enkele aanwijzingen en opmerkingen naar aanleiding van deze set opgaven.

Opgave

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top