12. Sterkte gelimiteerd ontwerpen (2)

Course week(s) Week 6
Course subject(s) 12. Sterkte gelimiteerd ontwerpen (2)

Module 12 gaat verder met het zevende hoofdstuk van het boek, waarbij het aan materiaalsterkte gelimiteerde ontwerpproces behandeld wordt. Er wordt begonnen met een herhaling over de contactspanningen in materiaal, waarover ook in de elfde module werd verteld. Vervolgens worden spanningsconcentraties in een overzicht behandeld. Deze concentraties komen onder andere voor in hoeken en scheuren in het materiaal. Deze werden voorheen nog niet behandeld. Hierna worden ontwerpstappen langs gegaan, waarbij de materiaalsterkte als limiet genomen wordt. De stappen zijn equivalent aan die bij de elastische ontwerpprocessen, welke eerder al behandeld zijn. Ook worden praktische problemen geoptimaliseerd in zogenaamde case studies.

Na deze onderwerpen is hoofdstuk 7 afgesloten en zal worden begonnen aan hoofdstuk 8 van het boek. Dit hoofdstuk gaat over breuken in materialen en wat de gevolgen hiervan zijn. Hierbij wordt ook de term taaiheid geïntroduceerd, gedefinieerd als de weerstand tegen breuk. Dit is niet hetzelfde als materiaalsterkte (hoofdstuk 7), zoals zal worden uitgelegd. Vervolgens wordt de mechanica van materiaalbreuken uitgelegd.

Creative Commons License
Materiaalkunde 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/materiaalkunde-1/.
Back to top