2. Materiaaleigenschappen en -klassen

Course week(s) Week 1
Course subject(s) 2. Materiaaleigenschappen en -klassen

De tweede module gaat verder met hoofdstuk 1 van het boek, waar in module 1 al mee gestart was. Allereerst wordt verdere uitleg gegeven over verschillende materiaaleigenschappen. Na de uitleg wordt er een interactieve test gestart waarin de studenten vragen met betrekking tot de geleerde stof moeten beantwoorden. Hierna wordt verteld over ontwerp limieten.

Vervolgens wordt er begonnen aan hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk gaat over de klassering van materialen en processen. Eerst worden materialen geclassificeerd op verschillende niveaus (familie, klasse, subklasse, enz.). Vervolgens worden de processen behandeld. Hoe worden materialen gemaakt en bewerkt? Bij de processen wordt ook teruggekoppeld naar de materiaalklassen: niet ieder proces kan op ieder materiaal worden toegepast.

Creative Commons License
Materiaalkunde 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/materiaalkunde-1/.
Back to top