5. Anisotropie en atoom pakking

Course week(s) Week 3
Course subject(s) 5. Anisotropie en atoom pakking

Module 5 gaat verder met hoofdstuk 4 van het boek. Het onderwerp waarmee in deze module begonnen wordt is elastische energie. Dit onderwerp is in module 4 al geïntroduceerd, en zal eerst verder uitgewerkt worden. Vervolgens worden drie typen van spanningsvrije rek uitgelegd: waarbij rek in een materiaal ontstaat zonder dat het materiaal mechanisch belast wordt. Behorend hierbij wordt een interactieve test gestart.

Vervolgens wordt de modulus-dichtheid kaart getoond, welke een overzicht geeft van hoe de elasticiteitsmodulus en dichtheid van verschillende materiaalklassen verdeeld is. Vervolgens wordt een zelfde kaart getoond waarin de modulus tegenover de materiaalkosten uitgezet zijn.

Het volgende onderwerp is anisotropie: het effect dat materialen in verschillende richtingen verschillend reageren. Hierna wordt terug gegaan naar de begrippen dichtheid en elasticiteit, welke in het begin van hoofdstuk 4 geïntroduceerd zijn. Er wordt verteld welke factoren de dichtheid en elasticiteit van een materiaal bepalen. Vervolgens wordt verteld over de atoom pakking van verschillende materiaalklassen.

Creative Commons License
Materiaalkunde 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/materiaalkunde-1/.
Back to top