7. Mechanische elastische effecten

Course week(s) Week 4
Course subject(s) 7. Mechanische elastische effecten

In module 7 wordt het vijfde hoofdstuk van het boek behandeld. Dit hoofdstuk gaat over stijfheid en sterkte van materialen. Verschillende typen elasticiteitsproblemen zullen aan de orde komen en hierbij zal worden uitgelegd hoe dit soort probleem op te lossen zijn. Er wordt begonnen met een uitleg over de manier waarop balken elastisch buigen. Vervolgens wordt er gekeken naar assen waarop een moment is aangebracht, zodat deze zal torderen. Hierna wordt een faalmechanisme geïntroduceerd: knik. Er wordt hierbij verteld hoe de kritische kracht berekend kan worden. Dit is de kracht waar knik op zal treden. Vervolgens wordt het laatste effect uitgelegd: trillingen. De module wordt afgesloten met uitleg over hoe met bovenstaande effecten rekening gehouden kan in het ontwerpproces.

Creative Commons License
Materiaalkunde 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/materiaalkunde-1/.
Back to top