9. Materiaalsterkte en dislocaties

Course week(s) Week 5
Course subject(s) 9. Materiaalsterkte en dislocaties

De negende module van deze cursus gaat verder met het plastische materiaalgedrag dat behandeld wordt in hoofdstuk 6 van het boek. De module begint met het laatste deel over materiaalsterkte metingen, waar in de voorgaande module al aan was begonnen. Vervolgens wordt behandeld hoe materiaalsterkte te beïnvloeden is. Er wordt begonnen met het visualiseren van materiaalsterkte, door de sterkte in materiaalkaarten te tonen. Vervolgens wordt begonnen met een verklaring van de sterkte van metalen. Er wordt berekend dat metalen in theorie veel sterker zijn dan in werkelijkheid. Een verklaring voor dit verschijnsel wordt vervolgens uitgelegd door de introductie van materiaalimperfecties. Vervolgens worden dislocaties in de kristalstructuur van materialen verder behandeld.

Creative Commons License
Materiaalkunde 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/materiaalkunde-1/.
Back to top