Algebraïsche multipliciteit

Course subject(s) 6. Determinant, Eigenwaarde en diagonalisatie

Bij grote matrices kan een Eigenwaarde meerdere keren voorkomen in de karakteristieke vergelijking. De term “Algebraïsche multicipliteit” heeft betrekking op het aantal keer dat een bepaalde Eigenwaarde voorkomt. In dit fragment wordt uitgelegd wat er precies met de term wordt bedoeld.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top