De Eigenruimte van een matrix

Course subject(s) 6. Determinant, Eigenwaarde en diagonalisatie

In dit fragment wordt besproken hoe de Eigenruimte van een matrix kan worden bepaald en gekarakteriseerd. Het fragment wordt afgesloten met een voorbeeld waarin de Eigenruimte horend bij een Eigenwaarde wordt gevonden.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top