De oplossing van een lineair stelsel (voorbeeld)

Course subject(s) 1. Lineaire stelsels

De geleerde technieken uit de vorige colleges worden nu toegepast op een stelsel van 3 lineaire vergelijkingen met 3 onbekenden. Het stelsel wordt opgeschreven in matrix notatie en door middel van elementaire rij-operaties.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top