De row-column rule

Course subject(s) 4. Matrices, inversie en stellingen

In dit fragment wordt de row-column rule behandeld. Dit is een snelle methode om het product van een matrix en een vector, of van twee matrices te berekenen.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top