Definitie van dimensie

Course subject(s) 5. Verzamelingen en deelruimtes

Het begrip “dimensie” wordt in dit fragment gedefinieerd als het aantal vectoren in een basis van een deelruimte. Het fragment wordt afgesloten met een kort voorbeeld.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top