Determinant eigenschappen

Course subject(s) 6. Determinant, Eigenwaarde en diagonalisatie

Wat doet vegen met een determinant?

In dit fragment wordt getoond hoe het vegen van een matrix de determinant van die matrix veranderd. Er wordt besproken wat elke elementaire rij-operatie doet met de determinant.

Determinant en inverteerbaarheid

In dit fragment wordt de relatie besproken tussen de determinant van een matrix en de inverteerbaarheid van diezelfde matrix. Dit komt van pas bij het berekenen van Eigenwaarden.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top