Diagonalisatie van matrices (voorbeeld 2)

Course subject(s) 6. Determinant, Eigenwaarde en diagonalisatie

Aangezien niet alle matrices diagonaliseerbaar zijn is het handig om te bepalen welke matrices dat wel en niet zijn. In dit fragment worden door middel van voorbeelden twee problemen getoond die de diagonalisatie in de weg kunnen staan.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top