Een basis van een deelruimte (voorbeeld)

Course subject(s) 5. Verzamelingen en deelruimtes

Hier worden voorbeelden getoond waarin de basissen van verschillende deelruimtes worden gevonden. De voorbeelden komen overeen met de opdrachten 15 t/m 20 uit paragraaf 2.8 uit het boek van Lay.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top