Een matrix als transformatie (meetkundig voorbeeld)

Course subject(s) 3. Lineaire onafhankelijkheid en lineaire afbeelding

In dit voorbeeld wordt gekeken naar hoe een transformatie van de vectoren d.m.v. een matrix er meetkundig uitziet.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top