Een span is een deelruimte

Course subject(s) 5. Verzamelingen en deelruimtes

In dit fragment wordt voorbeeld 1 van paragraaf 2.8 uit het boek van Lay besproken. De span van twee vectoren wordt getoetst aan de voorwaarden waaraan een deelruimte moet voldoen.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top