Een stelsel als matrixvergelijking

Course subject(s) 2. Rekenen met vectoren en matrices

Er wordt getoond hoe een vector vergelijking kan worden genoteerd als een matrix vergelijking in de vorm Ax=b. Ook wordt aangetoond dat een dergelijke vergelijking alleen kan worden opgelost als b in de Span van A zit.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top