Lineaire afbeelding (definitie)

Course subject(s) 3. Lineaire onafhankelijkheid en lineaire afbeelding

In dit fragment wordt uitgelegd wat een lineaire afbeelding is en wat de eigenschappen ervan zijn. Voor de uitleg wordt een simpel voorbeeld gebruikt van een 2×2 matrix en twee vectoren. Op het einde worden twee voorwaarden gegeven waaraan een lineaire afbeelding moet voldoen.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top