Lineaire afbeelding (voorbeeld)

Course subject(s) 3. Lineaire onafhankelijkheid en lineaire afbeelding

In dit fragment worden enkele voorbeelden gegeven van lineaire en niet lineaire afbeeldingen. Zo wordt duidelijk wat het verschil tussen de twee soorten afbeeldingen is.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top