Lineaire combinaties (definitie)

Course subject(s) 2. Rekenen met vectoren en matrices

In dit fragment wordt uitgelegd hoe een lineaire combinatie kan worden gemaakt met vectoren. Verschillende lineaire combinaties worden meetkundig getoond. Vervolgens wordt de definitie gegeven van wat een lineaire combinatie is en wordt er afgesloten met een voorbeeld. In dit voorbeeld wordt getoond hoe kan worden bepaald of twee vectoren een lineaire combinatie vormen.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top