Lineaire combinaties (voorbeeld)

Course subject(s) 2. Rekenen met vectoren en matrices

In dit fragment wordt getoond hoe men kan bepalen of een vector een lineaire combinatie is van andere vectoren. Hiervoor wordt een lineair stelsel opgezet dat met eerder geleerde technieken wordt opgelost.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top