Lineaire onafhankelijkheid (definitie)

Course subject(s) 3. Lineaire onafhankelijkheid en lineaire afbeelding

De definitie van lineaire onafhankelijkheid wordt toegepast op een set vectoren. Er wordt eerst aangetoond dat de set vectoren afhankelijk is waarna 1 vector wordt uitgedrukt in de andere twee vectoren.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top