Lineaire onafhankelijkheid

Course subject(s) 3. Lineaire onafhankelijkheid en lineaire afbeelding

Er wordt meetkundig uitgelegd wat lineaire onafhankelijkheid inhoudt. Het fragment wordt afgesloten met een set voorbeelden van afhankelijke en onafhankelijke vectoren.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top