Matrix maal matrix (deel 1)

Course subject(s) 4. Matrices, inversie en stellingen

In dit fragment wordt behandeld hoe twee matrices met elkaar kunnen worden vermenigvuldigd. Aan de hand van voorbeelden wordt getoond hoe en onder welke omstandigheden twee matrices met elkaar vermenigvuldigd kunnen worden.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top