Matrix maal matrix (deel 2)

Course subject(s) 4. Matrices, inversie en stellingen

In dit fragment wordt getoond dat matrix vermenigvuldigingen niet altijd commutatief zijn. Hiermee wordt bedoeld dat, gegeven twee matrices A en B, het product AB een ander resultaat kan geven dan het product BA.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top