Matrix maal vector (definitie)

Course subject(s) 2. Rekenen met vectoren en matrices

Er wordt uitgelegd hoe een matrix kan worden vermenigvuldigd met een vector. Dit wordt uitgelegd voor het algemene geval maar ook wordt een concreet voorbeeld gegeven.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top