Matrix maal vector (row-column rule)

Course subject(s) 2. Rekenen met vectoren en matrices

In dit fragment wordt een andere methode gepresenteerd om een matrix met een vector te vermenigvuldigen. Deze methode, de row-column rule, is sneller maar er is meer hoofdrekenen nodig.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top