Matrixvergelijking (voorbeeld)

Course subject(s) 2. Rekenen met vectoren en matrices

In dit fragment wordt getoond hoe men kan bepalen of een matrix vergelijking kan worden opgelost. Dit wordt ondersteund door een meetkundige afbeelding.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top