Rekenen met Col A en Nul A

Course subject(s) 5. Verzamelingen en deelruimtes

In dit fragment worden de geleerde termen “kolomruimte” en “deelruimte” toegepast op een voorbeeld matrix. Hierbij wordt voorbeeld 4 van paragraaf 2.8 uit het boek van Lay gebruikt.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top