Wat is een deelverzameling

Course subject(s) 5. Verzamelingen en deelruimtes

Het begrip verzameling wordt in dit fragment teogepast in een wiskundige vorm. Ook wordt behandeld wat een deelverzameling is en hoe dit genoteerd kan worden.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top