Wat zijn coördinaatvectoren

Course subject(s) 5. Verzamelingen en deelruimtes

In dit fragment wordt getoond hoe de coördinaatvector van een basis kan worden gevonden. Vervolgens wordt getoond dat deze vector daadwerkelijk bestaat en uniek is

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top