Wat zijn Eigenwaarden

Course subject(s) 6. Determinant, Eigenwaarde en diagonalisatie

Wat zijn de Eigenwaarden/Eigenvectoren van een matrix?

Hier wordt uitgelegd wat Eigenwaarden en Eigenvectoren van een matrix zijn en waarom deze termen belangrijk zijn bij het vak Lineaire Algebra. De uitleg maakt onder andere gebruik van een meetkundig voorbeeld.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top