Literatuur Lineaire Algebra 1

Course subject(s) Literatuur

De colleges van het vak Lineaire Algebra zijn gebaseerd op het boek Linear Algebra and Its Applications geschreven door David C. Lay.
Het boek is uitgegeven door Pearson met ISBN nummer 978-0-321-38517-8 (4e druk).
Zowel de 4e als de 3e druk kunnen worden gebruikt. Mocht u van de 3e druk gebruik maken dan kunt u onderstaand bestand raadplegen om te bepalen welke opgaven uit de 3e druk worden behandeld in de colleges.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top