Course information

Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr. B.J. Meulenbroek    B.J.Meulenbroek@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
4/0/0/0
Onderwijsperiode
1
Start onderwijs
1
Tentamenperiode
1
2
Cursustaal
Nederlands
Voorkennis
Wiskunde VWO
Vakinhoud
Leren rekenen met vectoren en matrices.
Inprodukt, uitprodukt, vergelijkingen van lijnen en vlakken.
De methode van rijreductie voor het oplossen van lineaire systemen.
De begrippen lineair onafhankelijk, span en basis.
Elementaire lineaire transformaties.
De begrippen deelruimte, basis en dimensie en voorbeelden hiervan.
Eigenwaardes en eigenvectoren van een matrix.

Dit vak is een combinatie van de vakken Lineaire Algebra 1 en Lineaire Algebra 2 die bij andere TU-opleidingen aangeboden worden.

Opmerking: de inhoud van dit vak zal iets anders zijn dan voorgaande jaren. Op blackboard kunt u tzt de definitieve studieplanner vinden.
Leerdoelen
Het kennen van basisbegrippen, het gebruik van basismethodes.
Het maken van logische afleidingen met behulp van deze begrippen en methodes.
Onderwijsvorm
Colstructie
Boeken
Poole, Linear Algebra, derde druk, ISBN13: 978-0-538-73544-5
Let op: aanschaf van dit boek via de VSSD kan voordelig zijn.
Wijze van toetsen
Schriftelijk tentamen
Back to top