Course information

Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr.ir. M.C. Veraar    M.C.Veraar@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
4/4/0/0 hc; 2/2/0/0 wc
Onderwijsperiode
1
2
Start onderwijs
1
Tentamenperiode
1
2
3
Cursustaal
Nederlands
Vakinhoud
In dit college worden structuren uit de wiskunde behandeld, zoals natuurljke getallen en inductie, reele getallen en volledigheid, functies en continuiteit convergentie van getallen- en functierijen, en -reeksen.
Leerdoelen
Na afloop van de cursus

de student kan de basisbegrippen verzameling, vereniging, doorsnede, Venn-diagram, functie, domein, co-domein, grafiek, injectie, surjectie, bijectie reproduceren en gebruiken;
de student kan de begrippen reele getallen, natuurlijke getallen, gehele getallen, rationale getallen, volledige inductie, equivalentierelaties en hun quotienten herkennen, uitleggen en toepassen;
de student kent de ordeningseigenschappen van de reele rechte, de begrippen supremum en infimum en enige klassieke ongelijkheden en is in staat deze toe te passen;
de student kent het begrip convergentie van rijen en is in staat hiervoor enige criteria toe te passen;
de student kent het begrip convergentie van reeksen en is in staat hiervoor enige criteria toe te passen;
de student kan de begrippen continue functie, limiet van een functie, nulpuntstelling, tussenwaardestelling, puntsgewijze en uniforme convergentie uitleggen en toepassen;
Onderwijsvorm
hoor en werkcollege
Wijze van toetsen
inlever opgaven en schriftelijk tentamen
Back to top