Tentamen Lineaire Algebra 1

Course subject(s) Tentamen

Voor het vak Lineaire Algebra is er één tentamen beschikbaar uit 2012 zonder schriftelijke uitwerking. Het bestaat uit twee delen en is hieronder als PDF beschikbaar. De stof van alle 6 modules wordt hierin getoetst middels definitie-, reken- en multiple choice vragen.
Tijdens het tentamen is het gebruik van hulpmiddelen zoals een grafische rekenmachine niet toegestaan.

Opgaven

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top