01: Introductie regeltechniek

Course week(s) Week 1
Course subject(s) 01: Introductie

Dit eerste college dient als introductie tot het vak regeltechniek. Wat wordt van de student verwacht? Wat is het doel van regeltechniek en hoe wordt het toegepast? Het college gaat in op de algemene begrippen, zoals blokschema’s, feedback en de algemene opbouw van regelsystemen. Het college eindigt met een begin van de stof voor het vak, namelijk een introductie over modelvorming van dynamische systemen, waarbij lineaire differentiaalvergelijkingen worden behandeld.

Downloads

Creative Commons License
Regeltechniek by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/regeltechniek/.
Back to top