De stof van de cursus Regeltechniek wordt getoetst met een schriftelijk tentamen. Zie hieronder in de downloadsecties lijsten van oude tentamens om de stof te toetsen. De oude tentamens zijn zeer representatief voor de huidige stof.

Back to top