Dit laatste college gaat verder in op het vorige college van de toestandsmethode. Allereerst wordt de uitwerking van een voorbeeld van het vorige college afgemaakt. In dit college wordt de toestandsrepresentatie wiskundig geanalyseerd met behulp van het transformeren van het coördinatenstelsel (coordinate transformation) van het systeem waardoor de toestandsvector in de meeste gevallen wiskundig versimpeld kan worden. Vervolgens wordt Ackermann’s formule behandeld, een manier om regelaars te berekenen. Ten slotte wordt uitleg en een praktische demonstratie gegeven van de DC motor (Direct Current) waarmee ook tijdens het practicum van dit vak gewerkt wordt.

Back to top