Dit college gaat in op het analyseren van systemen door onder andere naar de stabiliteit te kijken en hoe deze gevonden kan worden met behulp van de overdrachtsfunctie. Ook worden transiënte responsen zoals de stap- en impulsrespons geanalyseerd voor eerste- en tweedeordesystemen. Wat is de invloed van extra polen (of nulpunten) op de respons? Verder kan systeemgedrag aan de hand van enkele criteria geanalyseerd worden. Deze criteria zijn met name karakteristieken van tweede- (of hogere) ordesystemen die veralgemeniseerd zijn tot begrippen zoals settling time, rise time, peak-time en overshoot.

Back to top