Dit is een gastcollege over twee verschillende onderwerpen. De eerste spreker is Gabriel Lopes van DCSC met een gastcollege over robotica. De tweede spreker is Christian Torres van Siemens. Zijn praatje gaat over het regelen van windturbines.

De behandelde stof in dit college behoort niet tot de tentamenstof.

Back to top