Dit college gaat opnieuw in op de PID-regelaar. Echter wordt in dit college niet besproken waar de regelaar uit bestaat, maar wordt gedetailleerd uitgelegd hoe je met behulp van het frequentiedomein een PID-regelaar kan ontwerpen en afstellen voor bepaalde systemen. Als aanvulling worden enkele voorbeelden uitgewerkt. Ten slotte worden in het college lead en lag compensatoren behandeld inclusief voorbeelden. Dit zijn uitbreidingen van de reguliere PID-regelaars die negatieve effecten van de integrator en differentiator kunnen compenseren.

Back to top